Even voorstellen…

Wie ben ik en waar woon ik?

Wat ik belangrijk vind…

Ieder kind is op allerlei manieren verschillend.

Welkom! Mijn naam is Irma Buunk-Ooyman en ik ben geboren in 1970.

Ik ben sinds 2009 gastouder en doe dit werk met heel veel plezier! Samen met mijn gezin woon ik op een verbouwde boerderij in het buitengebied van Ruurlo, dichtbij het centrum.

Ons gezin bestaat uit mijn man Wim Buunk en onze drie kinderen. Wim werkt bij Friesland Campina Lochem en is door zijn ploegendienst best vaak in huis op de tijden dat ik werk.

Mijn kinderen genieten ook van mijn werk als gastouder: Er is altijd gezelligheid in huis. Als de kinderen moeten leren of even rust willen, dan is ons huis groot genoeg om een geschikte plek te vinden ‘om hun ding te doen’.

We hebben ook een huisdier: onze lieve hond Bo. Verder hebben we op ons boerderijtje schapen, konijnen en cavia’s.

Ik ben sinds 2009 gastouder en doe dit werk met heel veel plezier! Samen met mijn gezin woon ik op een verbouwde boerderij in het buitengebied van Ruurlo, dichtbij het centrum.

Ons gezin bestaat uit mijn man Wim Buunk en onze drie kinderen. Wim werkt bij Friesland Campina Lochem en is door zijn ploegendienst best vaak in huis op de tijden dat ik werk.

Mijn kinderen genieten ook van mijn werk als gastouder: Er is altijd gezelligheid in huis. Als de kinderen moeten leren of even rust willen, dan is ons huis groot genoeg om een geschikte plek te vinden ‘om hun ding te doen’.

We hebben ook een huisdier: onze lieve hond Bo. Verder hebben we op ons boerderijtje schapen, konijnen en cavia’s.

Ieder kind is op allerlei manieren verschillend.

Een kind is als een vlinder in de wind.
De ene vliegt hoog, de ander laag, maar ieder doet het op zijn eigen manier.
Het leven is geen competitiestrijd
Ieder kind is anders
Ieder kind is speciaal
Ieder kind is mooi

Dit gedicht omschrijft precies zoals ik denk over kinderen en het is de rode draad in mijn gastouderopvang. Ieder kind is op allerlei manieren verschillend. Dat mag en dat maakt het werken met kinderen juist zo mooi. Het ene kind is druk, het andere juist heel verlegen.

In mijn gastouderopvang hou ik graag rekening met deze verschillen en sluit ik aan bij wat het kind nodig heeft om zichzelf te kunnen zijn. Ik vind het heel belangrijk dat een kind dat kan en dat het zich snel thuis voelt.

Een kind is als een vlinder in de wind.
De ene vliegt hoog, de ander laag, maar ieder doet het op zijn eigen manier.
Het leven is geen competitiestrijd
Ieder kind is anders
Ieder kind is speciaal
Ieder kind is mooi

Dit gedicht omschrijft precies zoals ik denk over kinderen en het is de rode draad in mijn gastouderopvang. Ieder kind is op allerlei manieren verschillend. Dat mag en dat maakt het werken met kinderen juist zo mooi. Het ene kind is druk, het andere juist heel verlegen.

In mijn gastouderopvang hou ik graag rekening met deze verschillen en sluit ik aan bij wat het kind nodig heeft om zichzelf te kunnen zijn. Ik vind het heel belangrijk dat een kind dat kan en dat het zich snel thuis voelt.

Emotionele competenties
Persoonlijke competenties
Sociale competenties
De normen en waarden

Ik werk graag volgens de vier doelen zoals hieronder omschreven

Ik werk graag volgens het pedagogisch beleid zoals dat door mijn gastouderbureau Bambi is opgesteld. Ze werken met doelen zoals is gebaseerd op de opvoedingsdoelen van prof. J.M.A Riksen –Walraven. Deze zitten ook in mijn klapper van het GOB.

Emotionele competenties

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen bij ons, dat zij zich veilig voelen en dat zij fijn zichzelf kunnen zijn. Dit probeer ik te creëren door structuur te bieden.

Bijvoorbeeld door te zorgen voor een vast dagritme. Ik geef de kinderen zelfvertrouwen door complimenten te geven.

Ook van belang vind ik een vertrouwde relatie tussen mij en de vraagouders. Ik neem altijd ruim de tijd voor een goede overdracht en geef zo nodig tips of adviezen over de gezondheid of de opvoeding.

Kort gezegd, vind ik het dus belangrijk dat zowel ouders als kinderen mijn opvang als een warm welkom ervaren.

Persoonlijke competenties

Naast dat ik het belangrijk vind dat kinderen zichzelf kunnen zijn, vind ik het ook van belang en dat ze met respect met elkaar omgaan en dat zij leren door te ervaren.

Ik vind deze drie zaken prachtig verwoord worden in het ‘Wetje van Pont’, dat is bedacht door ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Ik werk graag volgens zijn theorie:

Wetje van Pont

Zoek als ouder de balans in de schijf van vijf in de opvoeding: biedt verzorging en bescherming, zorg voor plezier en positieve aandacht, stel regels en grenzen, biedt structuur en regelmaat en stimuleer de ontwikkeling.
En – een valkuil waar iedereen wel eens intrapt – wees niet te voorzichtig of overbezorgd. Van een ervaring leert een kind zoveel meer dan van regels of waarschuwingen.
Het Wetje van Pont is dan ook niet alleen gemakkelijk maar ook effectief: 2x Nee = Ja. Of te wel, heeft de omgeving er last van? Nee? Is het levensgevaarlijk voor het kind? Nee? Laat die ervaring dan maar gebeuren! Er volgden vele herkenbare en hilarische voorbeelden. Dus komt je kind thuis met een scheur in zijn/haar broek of enkele natte kleren van het slootje springen? Geen punt: dat is gewoon het resultaat van het Wetje van Pont.

Sociale competenties

Ik stimuleer de kinderen elkaar te waarderen hoe ze zijn en samen te spelen. Dit doe ik door complimenten te geven wanneer ik zie dat iets goed gaat. Wanneer iets moeizaam gaat, benoem ik dat ook en maak ik dit op een positieve manier bespreekbaar.

Als er bijvoorbeeld een conflict is, vind ik het belangrijk dat de kinderen altijd bij me terecht kunnen en dat zij het vertrouwen hebben dat we het samen kunnen oplossen.

Samenwerken vind ik belangrijk. Zo stimuleer ik de kinderen bijvoorbeeld om mij te helpen met tafel dekken. Dit doen we dan samen met alle kindjes. Door de kinderen bij het helpen te complimenteren, werk ik aan hun zelfvertrouwen.

We spelen ook regelmatig spelletjes, onder andere om te leren omgaan met het aspect van winnen en verliezen. Ik probeer de kinderen te leren dat winnen, maar ook zeker verliezen, bij het leven hoort. Dit zijn vaak mooie leermomenten.

Normen & Waarden

Structuur en regelmaat vind ik erg belangrijk, omdat kinderen hier houvast aan hebben. Daarom heb ik duidelijke regels in mijn gastouderopvang.

Enkele voorbeelden zijn:

  • We luisteren naar elkaar en praten niet door elkaar heen. Als we ’s middags samen aan tafel zitten mogen de kinderen om de beurt wat vertellen .
  • We blijven allemaal aan tafel zitten tot iedereen het eten op heeft.
  • We eten eerst een boterham met hartig beleg en daarna mag je een boterham met zoet beleg. Hierover is er nooit discussie.
  • We gaan met respect met elkaar om: we spreken positief over elkaar en oordelen niet.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Kaaldijk 9, 7261 SC Ruurlo